Támogatott kezdő informatika tanfolyam

GINOP 6.1.2 projekt A „Digitális szakadék csökkentése” projekt célja:

A lakosság digitális kompetenciájának növelése, hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez.

A projekt kiemelt célcsoportja:

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, a megváltozott munkaképességűek, a több eltartottal egyedül élő felnőttek. 16 évet betöltött, 65 év alatti kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát és legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.

A képzés főbb paraméterei:

 • Óraszám: 35 óra
 • Csoportlétszám: 15 fő
 • A képzéshez szükséges eszközök: a képző intézmény biztosítja.
 • Képzések megvalósulása: 2019 szeptember – 2021 október

Milyen képzésekre lehet támogatást kérni?

Az IKER1 és IKER 2 elnevezésű kompetenciafejlesztő képzésekre lehet jelentkezni.

Az IKER 1 és IKER 2. szintű képzési programok rövid bemutatása

IKER 1. : “Első lépések a digitális világba” 35 óra A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
 • tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
 • tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
 • tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
 • az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.

IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet” 35 óra A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 • használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 • az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
 • elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
 • képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.
Jelentkezem a tanfolyamra!